Dijagnostika mucanja

Dijagnostika mucanja obezbeđuje bolje upoznavanja samog problema i odeređivanje telesnih i psihogenih poremećaja, kako bi se mogla planirati što bolja terapija. Na osnovu nje moguće utvrditi biološku, psihološku i socijalnu strukturu ličnosti.
Dijagnostički postupak je multidisciplinaran i obuhvata medicinsku, psihosocijalnu i defektološko-logopedsku dijagnostiku.

Medicinskom dijagnostikom dobijam podatke o biloškim karakteristikama ličnosti:

  • Pedijatrijski pregled određuje zdravstveno stanje.
  • Neurološkim pregledom ispituje se stanje neurovegetativnog sistema, dominantnost hemisfera, nasleđe, refleksi.
  • Otoralingološkim pregledom određuje se stanje govornog i slušnog aparata.

Psihološkom dijagnostikom utvrđujemo psihološke karakteristike ličnosti kroz procenu intelektualnih sposobnosti i procenu psihološkog razvoja.

Psiho-socijalna dijagnostika nam daje uvid u stavove kao što su: odnos osobe prema sebi, porodici, društvu, odnos društva i porodice prema osobi koja muca i njen odnos prema terapiji.

Logopedska dijagnostika obuhvata procenu oblika poremećaja ili stepena težine mucanja i nivo oštećenja:

  • Anmnestički podaci nas upoznaju sa prenatalnim, natalnim i posnatalnim razvojem deteta, i mogućim uzrocima.
  • Procenom opštih i verbalnih komunikativnih sposobnosti dobijamo uvid u kvalitet i kvantitet komunikacije.
  • Primenom testova utvrđujemo stepen težine mucanja, procenu straha i učestalost mucanja u govornim situacijama.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

0 Comments

Submit a Comment

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Call Now Button