Cilj TPI

Cilj TPI

Cilj TPI je da se osoba osposobi da govori sa poznatim i nepoznatim osobama, da se adekvano ponaša u komunikaciji, kao i da se osposobi za kontrolu celokupnog ponašanja uz osećaj sigurnosti i pozitivne emocije.
Zahvaljujući stručnom vođenju sertifikovanog terapeuta i praktikumu sa vežbama, osobe koje mucaju uspešno ovladavaju veštinom dobrog govora i izražavanja u svim govornim situacijama.

Govor osobe koja je mucala postaje potpuno prirodan i kvalitetan. Osobe pričaju lagano bez naprezanja, sa pauzama, odgovarjućim ritmom, melodijom i tempom. Govor je prijatan za slušanje. Savladavanjem TPI osoba koja je mucala postaje dobar govornik.

Tehnika Pasivnog Izdaha je sveobuhvatna metoda koja objedinjuje tehniku govornog disanja, tehnike opuštanja i spuštanja tenzije, tehnike eliminisanja straha od govora i anticipatornog stresa (strahovi, predviđanja) kognitivno-bihejvioralni program, vitaminsku terapiju i režim ishrane.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Call Now Button