Mehanizam nastanka mucanja

Mehanizam nastanka mucanja

Borba je ono što dete odabere da uradi kako bi odblokiralo svoje glasnice.
Kao što je poznato dete počinje da muca između dve i po i treće godine.

Jednog dana ono je, iz jednog ili više razloga, u stanju stresa.

Bitno je napomenuti da je razvoj govora i jezika išao normalni tokom, u pitanju je dete čije verbalne sposobnosti nisu bile oštećene. Ono što je stresno za trogodišnje dete ne mora biti stresno za odraslu osobu, ne mora čak ni biti vidljivo.

Najčešći stresovi za trogodišnje dete mogu biti polazak u obdanište, preseljenje u nov komšiluk, svađa roditelja ili to što su ga roditelji ostavili kod bake i otišli na odmor. Važno je da određeni stres nije kritičan već dovoljan. Ali isto tako ti stresovi mogu biti i pozitivni kao što je odlazak na rođendan, dolazak gostiju, odlazak prvi put na more ili zimovanje. Pored ovih stresova postoje i oni koji su vezani za lučenje bazičnih hormona ili oni koji se javljaju ukoliko je dete iscrpljeno zbog bolesti ili fizičkog umora ili loših vremenskih prilika.

Takođe, period intezivnog razvoja govora i detetova borba da jezičku zamisao pretoči u govor, kao i razvoj apstraktnog mišljenja i novih saznanja je stres za dete. Potreba da to što je zamislilo i kaže a da ga odrasli u svojo brzini ne prekinu pokreće i stres brzine govora koji je i najčešći stres koji utiče na javljanje mucanja kod dece.

Pošto je ovo dete rođeno sa tendencijom da se kod njega stresom izazvana tenzija nalazi u mišićima glasnica, kada dođe do stresa i kada ono pokuša da govori tako što će mu se spojiti glasnice, stres je toliko veliki da se zbog dodatne tenzije glasnice iznenada «zablokiraju». Odnosno dolazi do larigospazma. Iznenada, po prvi put, dete shvata da nije u stanju da govori. Kada se to dogodi, ono čini nešto što je sasvim normalno, počinje da se bori kako bi se oslobodilo laringospazma. Borba je ono što dete odabere da uradi kako bi odblokiralo svoje glasnice. Pošto ta borba konačno dovede do toga da dete uspe da progovori, ona je naučena i postaje navika, za dete ona je nagrada i zato se veoma lako učvršćuje u detetovo govorno ponašanje.

Ukoliko ovaj proces počne na bilo koji način da uznemirava dete ili onoga ko mu prisustvuje što je najčešće roditelj, zasigurno će biti posejana klica kasnijih patoloških oblika mucanja.

Ta borba se može odvijati na usnama ili jeziku i tada se zove primarno mucanje. Ova borba nije prenaglašena ali je u svakom slučaju u pitanju napor koji dete ulaže da bi govorilo, jer stepen laringospazma nije visok. Važna karateristika primarnog mucanja je da dete nije svesno činjenice da ima poteškoća. Tek posle izvesnog vremenskog perioda ono postaje svesno, bilo da direktno čuje poteškoće, bilo da primećuje kako drugi reaguju na njegovo mucanje. Kada se to desi ono počinje da brine i još se više napreže, čime blokira glasnice i intenzivira borbu potrebnu da se osobodi te blokade. Sada borbe postaju intenzivne i dete prelazi u sekundarno mucanje.

Osim mnogo intenzivnije borbe, presudna razlika između primarnog i sekundarnog mucanja je u tome što se dete sa sekundarnim mucanjem, znajući da će imati problema sa određenom rečju ili glasom, priprema za poteškoću i još više blokira svoje glasnice. Drugim rečima, dete sa sekundarnim mucanjem ima stres zbog predviđanja. Ono vidi unapred; ono se priprema za poteškoću.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Karakteristike mucanja

Karakteristike mucanja

Svi vidovi ponašanja osobe koja muca i raznovrsnost kliničke slike mucanja su pokušaji da se prevaziđe osnovni problem a to je grč glasnica.
Kliničku sliku mucanja čini pojava grčeva govornih organa ili povišena napetost mišića pri govoru i disanju.

Osnovne manifestacije su: ponavljanje glasova, slogova, delova reči i celih reči, produžavanje glasova, zastoji u govoru, neadekvatne pauze, ubacivanje glasova, oklevanja, afonični pokušaji. Deca i osobe koje mucaju često koriste uzrečice koje im pomažu da prevaziđu grč ili prave duže pauze, zamenjuju reči ukoliko reč počinje problematičnim glasom, traže neku drugu reč kao zamenu. Zbog toga je govor isprekidan, neujednačen, poremećen je ritam, tempo i intonacija. Prilikom govora prisutna su i vidna naprezanja na licu i telu, javljaju se i propratni pokreti i tikovi, pre svega očnih kapaka, usana, jezika, ramena, glave. Mogu biti prisutne i fiziološke rakcije kao što su pojačano znojenje, crvenilo ili bledilo u licu, znojenje dlanova, ubrzan rad srca. Osoba koje muca diše normalno za vreme ćutanja, spavanja ili neke fizčike aktivnosti. Međutim, pri govoru se disanje zadržava, ubrzava, nedostaje vazduh, naglo se uzima ili ispušta.

Mucanje se ne javlja za vreme pevanja, pri horskom pevanju, razgovoru sa životinjama i malom decom i pri psovanju. Razlog ovome je nepostojanje tenzije u glasnicama i tenzije zbog govora jer je misao o „lošem“ govoru potisnuta i zamenjena potrebom da se prenese informacija a ne načinom kako će se ona izgovoriti.

Kod odraslih osoba mucanje postaje socijalni problem jer se ono javlja u verbalnom kontaktu sa drugim ljudima. Razlog tome je najčešće strah od govora ili govorna anksioznost, koja se ispoljava u određenim govornim situacijama koje osoba koja muca opaža kao opasne. To su najčešće one situacije u kojima se zahteva samostalno izlaganje pred grupom ili one u kojima se zahteva brza verbalna komunikacija. Takve situacije osoba koja muca izbegava, što smanjuje mogućnost njenog uspešnog socijalnog funkcionisanja.

Strah od govora izaziva mučna raspoloženja, osećanje neprijatnosti i nesigurnosti, pojačanu strepnju, osećaj krivice, sumnju u svoje spospobnosti.

Iz tog razloga mucanje se ne može posmatrati samo kao govorni poremećaj nezavisno od telesnog i psihičkog stanja osobe koja muca. Osobe koje mucaju subjektivno trpe, a to se odražava u njihovom socijalnom neadekvatnom ponašanju, povlače se u sebe, izbegavaju kontakte, druženja i ispoljavaju neaktivnost u većini životnih situacija.

Zato je rana intervencija presudna u terapiji mucanja, jer na taj način sprečavamo da dete koje počne da muca postane odrasla socijalno anksiozna osoba preplavljenja subjetktivnim trpljenjem.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Vrste mucanja

Vrste mucanja

Vrste mucanja određuju se u odnosu na period javljanja, učestalost javljanja, težinu i svest o mucanju.

Fiziološko mucanje je ponavljanje početnih glasova, slogova ili reči, zastajkivanje, oklevanje, produžavanje glasova. Vezano je isključivo za rani period govornog razvoja, odnosno za uzrast oko 2,5 godine kada su deca prvi put suočena sa mnoštvom novih reči, sa apstraktnim pojmovima čije značenje ne poznaju, sa naglim razvojem gramatike i sintakse. Fiziološko mucanje se u fazi pojavljivanja identifikuje sa nefluentnim govorom i ono, pod normalnim okolnostima prestaje sa stabilizacijom govorno-jezičke funkcije. Za iščezavanje fiziološkog mucanja presudno je ponašanje odraslih i okoline kojima se savetuje strpljivo ponašanje prema detetu, neobraćanje pažnje na njegovo zamuckivanje uz pružanje dobrih govornih uzora, lagan razgovor sa detetom, verbalno podsticanje.

Primarno mucanje javlja se kod dece mlađe od 7 godina. Manifestuje se ponavljanjem pojedinih glasova ili slogova ali ne i reči. Prilikom govora kod deteta se može uočiti izvesna tenzija, nekada i potpuni prekid protoka vazduha. Zamuckivanje može da prođe ali češće je prisutno nego odsutno. Dete u ovom period nema svest o svom govornom problemu.

Prelazni oblik između primarnog i sekundarnog mucanja je pojava tranzijentnog mucanja koje pokazuje dve osnovne karakteristike: mucanje je učestalije i napornije, tenzija mišića je povećana, trajanje grča produženo. Dete pokazuje strah da govori u odeđenim govornim situacijama ali još uvek nema svest o rečima i glasovima sa kojim ima problem. Javlja se u periodu od 7. do 10. godine.

Sekundarno mucanje karakteriše opšta muskulatorna napetost celog tela a posebno govornih organa. Dete počinje da se boji govora i razvija svest o sebi kao osobi koja muca. Javljaju se tikovi i odbrambeni pokreti. Počinju da se javljaju kompezatorni mehanizmi u vidu zamene reči koje ne može da izgovori, ubacivanja poštapalica (ovaj, znači, kako se kaže…). Prisutne su češće potpune blokade nego ponavljanja ili produžavanja. Mucanje je prisutno u većini govornih situacija i ima povratno dejstvo na psihu deteta. Ovo je pravo mucanje koje se može pogoršavati ako se sa detetom ne započne tretman. Javlja se posle 10. godine.

Traumatsko mucanje se odnosi na iznenadnu, naglu pojavu mucanja. Može se javiti na svakom uzrastu ali najčešće između prve i treće godine i u pubertetu. Ono je naglo i iznenadno. Ovo mucanje predstavlja potpuni prekid predhodne dobre funkcije govora. Povod ovog mucanja je uvek neka, za dete traumatična situacija. Započinjanje tretmana u prve dve nedelje, po manifestovanju ovog mucanja, presudno je za njegovo saniranje i normalizaciju govora. Ako se ne tretira na vreme i pravilno ovo mucanje može prerasti u pravo mucanje.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Call Now Button