Ako mislite da vaše dete muca

Ako mislite da vaše dete muca

Ako ima poteškoća u govoru, zamuckuje ili ponavlja određene glasove, reči ili fraze, ono verovatno ima problem sa mucanjem. Međutim, možda dete samo prolazi kroz jedan uobičajen period u procesu učenja govora kada većina dece nailazi na probleme prilikom pričanja. Ovaj tekst će vam pomoći da uočite razliku između mucanja i normalnog razvoja govora.
Dete sa fiziološkim mucanjem

Dete koje zamuckuje povremeno ponavlja glasove ili reči jednom ili dva puta e-e-evo ovako. Zamuckivanje može takođe da uključi i ustezanje i upotrebu poštapalica, uzrečica kao što su ovaj, onaj, pa, ovako itd. Zamuckivanje se najčešće javlja u periodu između druge i pete godine i nakon toga nestaje. To je obično pokazatelj da dete uči da koristi jezik na neki novi način. Ako zamuckivanje nestane na nekoliko nedelja, a onda se ponovo javi, dete možda samo prolazi kroz sledeću fazu učenja.

Roditelji bi trebalo da se obrate za savet i pomoć logopedu čim uoče i najmanje promene u govoru svog deteta.

Povećanju mucanja doprinose pojačani zahtevi roditelja, stalna upozorenja na greške, usmeravanje velike pažnje na govor deteta, požurivanje deteta dok govori. Za iščezavanje fiziološkog mucanja presudno je ponašanje odraslih i okoline kojima se savetuje strpljivo ponašanje prema detetu, ne obraćanje pažnje na njegovo zamuckivanje uz pružanje dobrih govornih uzora, lagan razgovor sa detetom, verbalno podsticanje.

Dete sa primarnim mucanjem

Dete sa primarnim mucanjem ponavlja glasove više od dva puta, e-e-e-e-evo ovako. Tenzija i borba se mogu uočiti i na mišićima lica, a posebno na mišićima oko usana.

Intenzitet, tonalitet glasa se može pojačati sa ponavljanjem, a ponekad će dete osetiti i blokadu, odnosno neće imati nikakav protok vazduha niti glas nekoliko sekundi. Zamuckivanje može da dođe i prođe, ali je češće prisutno nego odsutno.

U ovakvim situacijama pokušajte da pričate polako i opušteno sa svojim detetom i ohrabrite i druge članove porodice da rade isto to. Nemojte, međutim, pričati toliko usporeno da to zvuči neprirodno, ali trudite se da vam govor ne bude užurban, i da ima što više pauza.

Usporeno i opušteno pričanje će biti najefektivnije kada jedan od roditelja usmeri svu svoju pažnju na dete tokom određenog vremena svakog dana. Izdvojite nekoliko minuta kada nećete raditi ništa drugo osim što ćete slušati svoje dete kako vam priča bilo šta o čemu trenutno razmišlja.

Kada vam dete nešto priča ili vas nešto pita pokušajte da napravite sekundu ili više pauze pre nego što mu odgovorite. Ovo će vam pomoći da pričanje sa vašim detetom bude manje užurbano i opuštenije.

Pokušajte da se ne uznemiravate i ne nervirate kada se mucanje pogorša. Vaše dete daje sve od sebe dok se trudi da istovremeno ovlada mnogim novim veštinama. Vaše strpljenje i razumevanje će mu beskrajno pomoći. Nenaporno ponavljanje i produžavanje glasova su najzdravije (najlakše) forme mucanja.

Ako je vaše dete frustrirano ili uznemireno u periodima kada se mucanje pogorša, utešite ga. Neka deca se smire kada čuju: „Znam da ti je ponekad teško da pričaš… ali, puno ljudi zamuckuje na nekim rečima… to nije ništa strašno.“ Drugu decu, pak, najbolje je smiriti dodirom ili zagrljajem.

Dete sa sekundarnim mucanjem

Ako vaše dete muca više od 10% vremena koje provode pričajući, a pri tom muca prilično naporno i sa velikom tenzijom ili pokušava da izbegne mucanje tako što zamenjuje reči i koristi dodatne zvuke kako bi započeo rečenicu, onda bi ono trebalo da ide na terapiju kod logopeda. Potpune blokade su kod njega češće nego ponavljanje ili produžavanje reči. Mucanje je prisutno u većini govornih situacija. Dete počinje da se boji govora, razvija svest o sebi kao osobi koja muca, javljaju se tikovi i odbrambeni pokreti (mucanje ima povratno dejstvo na psihu deteta). Ovo je pravo mucanje koje se može pogoršavati ako se sa detetom ne započne tretman.

Preporuke za roditelje dece sa primarnim mucanjem važe i za roditelje dece sa sekundarnim.

Pokušajte da upamtite da je usporavanje i opuštanje vašeg govora mnogo korisnije od toga da govorite detetu da ono uspori.

Hrabrite svoje dete da razgovara sa vama o svom mucanju. Pokažite strpljenje i razumevanje dok pričate. Da bi vaše dete prestalo da muca, značajno je da se oslobodi straha od govora.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Kako možemo pomoći da osobe koje mucaju pokažu ono što jesu

Kako možemo pomoći da osobe koje mucaju pokažu ono što jesu

Mucanje se može rešiti uz podršku svih nas. Za svakog od nas to je mali korak ali za osobu koja muca to je ceo život.
Roditelji mogu pomoći svom detetu koje muca tako što će promeniti svoj način govora i biti najbolji govorni uzor, što će imati strpljenja, što će biti aktivni slušaoci, što će mu dati maksimalnu podršku.

Pedijatri mogu pomoći svom pacijentu tako što će na vreme observirati govor deteta i ukazati roditelju da je potrebno da se javi logopedu.

Logopedi mogu pomoći detetu i roditeljima savetima, edukacijom i metodama da prevaziđu problem.

Vaspitači mogu pomoći mališanu koji muca tako što ćete ga češće uvoditi u igru, pesmu, recitaciju.

Nastavnici mogu pomoći svom učeniku koji muca svojim strpljenjem i razumevanjem dajući mu vremena da pokaže sve što zna.

Prijatelji mogu pomoći svom prijatelju koji muca svojom podrškom u svemu što radi kako bi bio zadovoljan svojim govorom. Pričajte, smejte se, izlazite, telefonirajte, naručujte, čitajte… pokažite mu da je volja i motivacija najvažnija za njegov uspeh.

Pretpostavljeni mogu pomoći svom zaposlenom koji muca da oseća prihvaćeno u kolektivu.

Poslodavci mogu pomoći osobi koja muca i traži posao da se ne oseća manje vrednom zbog svog govora, posmatrajući njegove kvalitete, sposobnosti i znanje nezavisno od njegovog govora.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Mucanje i škola

Mucanje i škola

Nedoumice sa kojima se mogu susresti nastavnici čiji učenik muca.
Kako možete pomoći detetu koje muca na času?

Uspostavite kontakt očima i svojom mimikom. Gestikulacijom dajte do znanja učeniku da slušate ono što priča. Nemojte mu dopunjavati rečenice, nemojte govoriti umesto njega. Dajte mu dovoljno vremena da kaže ono što je naumilo. Pošto mu postavite pitanje sačekajte strpljivo da počne da govori, isto tako ako ono vama postavi pitanje, dajte odgovor posle nekoliko sekundi. Pokušajte da pričate sporije, sa više pauza, kako bi ste smanjili govorni pritisak i kako bi se dete opustilo.

Da li bi trebalo za vreme časa da podsećate dete da koristi tehniku?

Ako dete ili logoped ne zahtevaju to, najbolje bi bilo da ga ne podsećate. Tokom terapije, dete koje muca uči nekoliko različitih tehnika kako bi smanjilo svoje mucanje. Da bi dete naučilo da koristi tehniku u različitim situacijama (logopedska ordinacija nasuprot učionici), potrebno je određeno vreme i vežba. Veliki broj mlađe dece koja mucaju nemaju razvijenu kontrolu kojom prate svoj govor u svim situacijama. Zbog toga, može biti nerealno da se od deteta očekuje da koristi tehniku za vreme časa.

Šta treba da radite u danima kada dete ima posebno loš govor?

Porazgovarajte sa detetom o tome kako bi mu bilo lakše da ga tretirate u tim situacijama. Neka deca će želeti da se ophodite prema njima isto kao i do sada, dok će neka deca imati potrebu da ih ne pitate tog dana ili će biti u mogućnosti da govore samo ako se sama jave.

Šta da radite kada dete koje muca upada u reč drugom detetu?

Može se desiti da dete koje muca upada u reč drugoj deci zbog toga što mu je lakše da govori dok neko drugi takođe priča. Tada će lakše pričati jer tokom započinjanja govora pažnja nije usmerena a njega, a početak govora je obično najpogodniji za početak mucanja. Bez obzira što je detetu ponekad tako lakše, vi ćete mu skrenuti pažnju na to i objasniti osnove dobre komunikacije.

Kako možete da olakšate detetu usmena odgovaranja?

Možete se sa detetom dogovoriti na koji način mu je najlakše da odgovara. Nekada to može biti da odgovara prvi, a nekada u sredini ili poslednji. Odgovaranje može i da vežba sa članovima porodice ili delu časa namenjenu za slobodnu aktivnost. Možete se dogovoriti da li mu je lakše da odgovara pred malom grupm dece ili to može pred celim razredom. Možda je potrebno da mu produžite vreme odgovaranja jer na taj način ćete smanjiti pritisak zbog njegovog razmišljanja i opterećenja da li će imati vremena da sve ispriča i da li će moći da izađe iz blokada. Važno je da od usmenog odgovaranja detetu napravite pozitivno iskustvo a ne traumu koja će ga pratiti ceo život.

Da li treba da pričate o mucanju pred celim odeljenjem?

To sve zavisi od deteta. Neko dete neće imati problem da pred ostalom decom priča o mucanju. Duga deca ne žele o tome da pričaju pred svima. Opet je važno da porazgovarate sa detetom o tome na koji način želi da druga deca saznaju o njegovom mucanju. Nekoj deci će biti lakše da vi uputite drugu decu u problem njegovog mucanja bez njegovog prisustva. Dok će neki hteti to da ispričaju sami pred odeljenjem. U svakom slučaju vi treba da stvorite jednu toplu atmosferu razumevanja ovog problema sa kojim se vaš đak nosi. U ovim slučajevima se uvek možete i posavetovati sa logopedom ili psihologom.

Kako da rešite problem zadirkivanja dece koja mucaju?

Rešićete ga na isti način kao i svako drugo zadirkivanje. Priča o mucanju može rešiti ovaj problem a nekada je potrebno i da vi lično intrevenišete i razgovarate sa decom koja zadirkuju.

Šta možete da kažete kako bi ohrabrili dete koje muca da govori na času?

Pohvala je uvek najbolji izbor u ovim situacijama. Pohvalite svaki detetov postupak koji mu je omogućio da ima dobar govor. Stavite mu do znanja da je bitno šta govori a ne kako govori. Dajte mu priliku da govori kad god je to moguće, ukolio ga ne prozivate na času može se osetiti izolovano drugačije od duge dece. Dajte mu do zananja da to što muca nije ništa strašno i da ga vi prihvatate i razumete bez obzira na teškoće koje ima tokom govora.

Podelite ovaj članak i pomozite nekome ko muca. Hvala. [TheChamp-Sharing]

Call Now Button